کراپ یعنی :

,کیفیت برتر محصولات , رضایت بیشتر مشتری

اطمینان خاطر مصرف کننده و پیشرفت مداوم